Ste tu: Domov > Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Dňom 25.5.2018 v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov pozemkovým spoločenstvám vznikla povinnosť citlivého prístupu k údajom a informáciám, s ktorými disponuje, vrátane zoznamu vlastníkov a zoznamu nehnuteľností.

Vo všeobecnosti sa jedná o nasledujúce povinnosti:

  • Povinnosť prevádzkovateľa,
  • Informačná povinnosť (člen spoločenstva musí byť informovaný o skutočnostiach v pozemkovom spoločenstva, ktorého je členom a jednou z možností, ako uvedenú povinnosť dodržať je zriadenie webovej stránky spoločenstva),
  • Povinnosť preveriť sprostredkovateľa.

Pozemkovým spoločenstvám pomôžeme zabezpečiť:

  • Ochranu osobných údajov vlastníkov
  • Správu registratúry
  • Registratúrny poriadok
  • Smernicu zabezpečení ochrany osobných údajov spoločenstva
  • Školenie povereného zamestnanca

 

Novinky

Povinná elektronická komunikácia s úradmi od 1. 6. 2020. Bližšie informácie k zriadeniu elektronickej schránky nájdete tu.

Od 1.9.2020 budú Lesné úrady komunikovať s pozemkovými spoločenstvami výhradne elektronicky. Bližšie informácie tu.

Adresa:

MAAN DM s.r.o.
Lomné 58
090 33 Turany nad Ondavou

e-mail: poradenstvomaan@gmail.com
mobil: (+421) 905 819 726

IČO: 52 416 437
DIČ: 2121021804

IBAN: SK26 0900 0000 0051 5882 4352

Novinky

Povinná elektronická komunikácia s úradmi od 1. 6. 2020. Bližšie informácie k zriadeniu elektronickej schránky nájdete tu.

Od 1.9.2020 budú Lesné úrady komunikovať s pozemkovými spoločenstvami výhradne elektronicky. Bližšie informácie tu.

Adresa:

MAAN DM s.r.o.
Lomné 58
090 33 Turany nad Ondavou

e-mail: poradenstvomaan@gmail.com
mobil: (+421) 905 819 726

IČO: 52 416 437
DIČ: 2121021804

IBAN: SK26 0900 0000 0051 5882 4352