Ste tu: Domov > Geodetické služby

Geodetické služby

V rámci našich aktivít pomôžeme zabezpečiť certifikovaného geodeta, ktorý vo svojom portfóliu aktivít zabezpečí:

1) Vypracovanie geometrického plánu

 • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
 • Rozdelenie, oddelenie pozemku a vyňatie zo Slovenského pozemkového fondu
 • Zriadenie vecného bremena práva prechodu a uloženia inžinierskych sietí,
 • Obnovenie pôvodných hraníc pozemkov,
 • Zameranie urbárskych pozemkov pre zmenu druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na lesnú pôdu.

2) Vytýčenie hraníc pozemkov

3) Projekt pozemkových úprav

 • Jednoduché pozemkové úpravy pre obce, mestá a developerov
 • Komplexné pozemkové úpravy pre celé katastrálne územia

4) Podklady pre projektovú dokumentáciu

 • Polohopisné a výškopisné zameranie územia
 • Vyhľadanie a zameranie inžinierskych sietí
 • Pozdĺžne a priečne profily

5) Geodáta pre GIS

 • Digitalizácia a prevody mapových podkladov do vektorového tvaru
 • Zber, spracovanie a príprava dát pre GIS

6) Technické mapy a iné.

Novinky

Povinná elektronická komunikácia s úradmi od 1. 6. 2020. Bližšie informácie k zriadeniu elektronickej schránky nájdete tu.

Od 1.9.2020 budú Lesné úrady komunikovať s pozemkovými spoločenstvami výhradne elektronicky. Bližšie informácie tu.

Adresa:

MAAN DM s.r.o.
Lomné 58
090 33 Turany nad Ondavou

e-mail: poradenstvomaan@gmail.com
mobil: (+421) 905 819 726

IČO: 52 416 437
DIČ: 2121021804

IBAN: SK26 0900 0000 0051 5882 4352

Novinky

Povinná elektronická komunikácia s úradmi od 1. 6. 2020. Bližšie informácie k zriadeniu elektronickej schránky nájdete tu.

Od 1.9.2020 budú Lesné úrady komunikovať s pozemkovými spoločenstvami výhradne elektronicky. Bližšie informácie tu.

Adresa:

MAAN DM s.r.o.
Lomné 58
090 33 Turany nad Ondavou

e-mail: poradenstvomaan@gmail.com
mobil: (+421) 905 819 726

IČO: 52 416 437
DIČ: 2121021804

IBAN: SK26 0900 0000 0051 5882 4352