Ste tu: Domov > Cenník

Cenník

Poradenstvo pre pozemkové spoločenstvá účtujeme v závislosti od náročnosti a zložitosti konzultovaného problému. V rámci danej konzultácie v prípade potreby zabezpečíme právne služby a služby geodeta.

Rozlišujeme však kalkuláciu v eurách na hodinu a v eurách na deň. Minimálna sadzba je 40 € / hod. a 200 € / deň.

Vypracovanie dokumentácie k GDPR 200 €
Vypracovanie Stanov pre pozemkové spoločenstvá 200 €
Vypracovanie Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva 200 €
Vytvorenie emailovej schránky a webu pre pozemkové spoločenstvo 350 €
Kontrola vlastníckych vzťahov, resp. ich vyhotovenie v súlade s LV 3 € / vlastník
Komunikácia s inštitúciami štátnej správy a zabezpečenie potrebnej dokumentácie, jednorazová od 200 €
Komunikácia s inštitúciami štátnej správy a zabezpečenie potrebnej dokumentácie, dlhodobá spolupráca od 550 € / rok

Aplikácia „URBÁR 2020" – cenník jednotlivých modulov

Základný modul
(databáza kategórií, LV, parciel, podiely, hlasy, výpisy evidencie)
199 €
  
Finálna úprava databázy, odstránenie duplicít, korekcia nezrovnalostí a chýb v súlade s listami vlastníctva 1,5 € / vlastník
Modul Valné zhromaždenie – nie je možné kúpiť bez „Základného modulu"
(prezenčné listiny, výpočet mandátov, hromadná korešpondencia)
89 €
Modul Financie - nie je možné kúpiť bez „Základného modulu"
(výpočet dividend, tlač výplatnej listiny, mincovka)
 109 €
Modul Náležitosti paliva - nie je možné kúpiť bez „Základného modulu"
(Evidencia palivového dreva)
 59 €
Inštalácia programu vrátane importu Vašich dát, prípadne dát z katastra  200 €
  
Pri kúpe celého programového balíka:  549 €
  
Doplnkové rozširujúce moduly  
Modul Externý klient pošty
(Hromadné vyplácanie dividend cez Slovenskú poštu.)
105 €
Modul Internet banking
(Hromadné vyplácanie dividend cez Internetbanking.)
89 €

Všetky ceny sú vrátane DPH.

Pri vypracovaní individuálnej cenovej ponuky zohľadňujeme finančné možnosti pozemkového spoločenstva a zložitosť problému, ktorý sa prejednáva.

Novinky

Povinná elektronická komunikácia s úradmi od 1. 6. 2020. Bližšie informácie k zriadeniu elektronickej schránky nájdete tu.

Od 1.9.2020 budú Lesné úrady komunikovať s pozemkovými spoločenstvami výhradne elektronicky. Bližšie informácie tu.

Adresa:

MAAN DM s.r.o.
Lomné 58
090 33 Turany nad Ondavou

e-mail: poradenstvomaan@gmail.com
mobil: (+421) 905 819 726

IČO: 52 416 437
DIČ: 2121021804

IBAN: SK26 0900 0000 0051 5882 4352

Novinky

Povinná elektronická komunikácia s úradmi od 1. 6. 2020. Bližšie informácie k zriadeniu elektronickej schránky nájdete tu.

Od 1.9.2020 budú Lesné úrady komunikovať s pozemkovými spoločenstvami výhradne elektronicky. Bližšie informácie tu.

Adresa:

MAAN DM s.r.o.
Lomné 58
090 33 Turany nad Ondavou

e-mail: poradenstvomaan@gmail.com
mobil: (+421) 905 819 726

IČO: 52 416 437
DIČ: 2121021804

IBAN: SK26 0900 0000 0051 5882 4352