Webová stránka spoločenstva

Webová stránka spoločenstva priamo súvisí s Informačnou povinnosťou pozemkového spoločenstva (V zmysle zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov), ktorá znamená, že člen spoločenstva musí byť informovaný o skutočnostiach v pozemkovom spoločenstva, ktorého je členom.

Spoločenstvám pomôžeme so zriadením jednoduchej webovej stránky, ktorá zabezpečí zvýšenie informovanosti jeho členov, uľahčí komunikáciu s nimi a zvýši transparentnosť a prehľadnosť jednotlivých aktivít spoločenstva.