Softvérové riešenie vlastníckych vzťahov URBÁR 2020

Užitočnou pomôckou pre evidovanie a správu vlastníckych vzťahov a majetku pozemkového spoločenstva je Databázová aplikácia „URBÁR" , ktorá sa vyvíja od roku 2008 a plne zabezpečuje povinnosti pozemkových spoločenstiev vyplývajúce zo zákona 97/2013 Z. z. O pozemkových spoločenstvách a jeho noviel.

Aplikácia:

Aplikácia ďalej umožňuje:

Aplikácia má mnoho ďalších užitočných funkcií :-), o ktorých sa dozviete viac tu:

Hlavné prednosti aplikácie URBÁR:

Ukážky programu URBÁR 2020:

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions