Refencie

Lesopoľnohospodárske a urbárske pozemkové spoločenstvo Ruské

LUVE, s.r.o.

Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovská Teplá

Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Miňovce

Pozemkové spoločenstvo STAVLINEC, pozemkové spoločenstvo Vápeník

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hervartov