Ochrana osobných údajov (GDPR)

Dňom 25.5.2018 v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov pozemkovým spoločenstvám vznikla povinnosť citlivého prístupu k údajom a informáciám, s ktorými disponuje, vrátane zoznamu vlastníkov a zoznamu nehnuteľností.

Vo všeobecnosti sa jedná o nasledujúce povinnosti:

Pozemkovým spoločenstvám pomôžeme zabezpečiť: