Cenník

Poradenstvo pre pozemkové spoločenstvá účtujeme v závislosti od náročnosti a zložitosti konzultovaného problému. V rámci danej konzultácie v prípade potreby zabezpečíme právne služby a služby geodeta.

Rozlišujeme však kalkuláciu v eurách na hodinu a v eurách na deň. Minimálna sadzba je 40 EUR / hod. a 200 EUR / deň.

Vypracovanie dokumentácie k GDPR 250 EUR
Vypracovanie Stanov pre pozemkové spoločenstvá 300 EUR
Vypracovanie Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva 300 EUR
Vytvorenie emailovej schránky a webu pre pozemkové spoločenstvo 350 EUR
Kontrola vlastníckych vzťahov, resp. ich vyhotovenie v súlade s LV 7 EUR na vlastníka
Komunikácia s inštitúciami štátnej správy a zabezpečenie potrebnej dokumentácie, jednorazová od 200 EUR
Komunikácia s inštitúciami štátnej správy a zabezpečenie potrebnej dokumentácie, dlhodobá spolupráca od 550 EUR / rok

Všetky ceny sú vrátane DPH.

Samozrejme, pri vypracovaní individuálnej cenovej ponuky zohľadňujeme finančné možnosti pozemkového spoločenstva a zložitosť problému, ktorý sa prejednáva, preto je možné cenu služby uhradiť aj v splátkach.